søndag 14. november 2010

Galleri Krypten, Rådhus-teateret i KONGSVINGERMetamorfoser

(gresk Metamorphoses ) = forvandlinger.

Opprinnelig er dette et verk av den romerske dikteren Ovid, og det ble sannsynligvis forfattet umiddelbart før dikterens eksil i år 8 e. Kr.

Ovids verk omhandler myter om guder, helter og historiske personer fram til den romerske keiser Augustus.

Tittelen på utstillingen henspiller på hvordan uttrykk i et mønster kan forandres.

I maleriene prøver jeg - gjennom ulik behandling av et fast mønster - å forandre innholdet.

Formene blir lagt opp repetivt men med en intensjon om at de skal kunne leses/oppfattes med forskjellige tolkninger.

Ønsket er å komme fram til uttrykk som kan stå som ”tidløse, men allikevel i tiden”.

Gjentakelsen skaper linjer og større former. Nye uttrykk oppstår, og ved å tillegge farger blir uttrykket ytterligere beriket. En form bærer en farge, og en farge fyller en form. På den måten forandrer fargen formen samtidig som formen gir fargen et rom å være i. – Rytmen oppleves som en puls.

Målet er å få fram et uttrykk som kan avstedkomme de tankespinn som ligger betrakteren nærmest!"ønsketavler"

Melding i hjerter


Fiin gammel årgangSkal vi danse ?


Portugal


Persisk pyjamas


Mistralskjerf og pyjamas

Alle små "ønsketavler" 20 x 20 cm
pris kr 550


lange "klokkestrenger"


Nettverk
Tiden Rinner

Sykletisk og lineær

2 x ( 145 x 41 cm)

Tiden rinner = lineær Nettverk = sykletisk

Litt billedspråk på abstrakte prosesser som enten forløper lineært eller syklisk (eller begge dele)

I tiden rinner gjentar mønsteret seg. Man kan se det lille hakket – før mønsteret tar til på nytt. Men man får fornemmelse av en oppstigning.

Bestemors hus

Et eller annet hekle”greier” synes jeg dette ligner på.

– Vil at man skal fornemme hjemmet til en gammel dame, - med kamferdrops og noe litt innestengt – men også litt spennende! Og inntrykkene siger på - her er det atmosfærer i lag på lag.


Lange "klokkestrenger" 145 x 41 cm

pris kr 6000"klokkestrenger"

Fans


De hjertligste gratulasjonerØkologisk meny


Persisk pasjon


Nøttehøst

De mørke røde, violette og blå fargene minner meg om plommer - plommehøst.

Men så kom eikebladene så tydelig – og de hadde hvite katninger og den gråbrune nøttefargen.

"Klokkestrenger" 105 x 41 cm

Pris kr 5 200kvadratiske mønstermalerier

Grønn hverdag


Familiekonstallasjoner


Ett tusen tessera


Sommer og sol, vær og vind


Plain Pattern


Nøkternhet

Et stivbeint mønster som noen steder er pyntet med friske farger.Det hjelper ikke så mye på energien – her er det ”orden og disiplin”, og det har noe av ”husflids”-begrepet over seg.

Man kan godt kalle dette litt retro, litt sånn jeg husker min barndomLitt frisk luft

Et mønster i dvelende farger. Jeg syntes fargene fungerte godt – men uttrykket ble ”så tungt” og kanskje litt vel modest. Med bobler eller små huller av en luftfarge – kommer det inn en frisk bris.

Kvadrater 63 x 63 cm

pris kr 4 800Maleri med mønster og andre innslag

The Beam (125 x 96 cm ) pris kr 16 000

En lysstråle treffer, og fargene forsvinner. I underlaget er det farger som fremstår som nære og varme. Strålen er nærmest blendende, men noe av det opprinnelige skimtes gjennom, særlig noen punkt, sirkler og felter.


Dekonstruksjon (90 x 60 cm) pris kr 5 800

Her forsvant nesten hele mønsteret inn under maleflatene. Uttrykket er svært skisseaktig og de opptegnete nye rutene fremstår melerte og ufullendte. Ved å ”finmale” og å stramme opp disse uregelmessighetene vil uttrykket miste mye av sin følsomhet.


Cats N' Roses (135 x 96 cm) pris kr 16 000


Twilight (96 x 135 cm) pris kr 17 000
solgt

Dette maleriet har gått igjennom mange forandringer/forvandlinger. Det har hele tiden vært en ramme med en verden utenfor, og en innenfor. Her kan man skimte noen fugler. Jeg forestiller meg at det er en elev og en veileder.Hvis en ugle er veileder er det en kjensgjerning at den forholder seg mest til natten.Ingen kommentarer: